Hướng dẫn đổi mật khẩu và thêm tài khoản admin wordpress từ phpmyadmin

Lưu ý Cần truy cập vào đúng database của website cần chỉnh sửa ( tên database kiểm tra trong file wp-config.php). Sửa nhầm là toi 🙂

I. Đổi mật khẩu
1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu trên phpmyadmin.

Huong-dan-doi-mat-khau-va-them-tai-khoan-admin-wordpress tu-phpmyadmin

2. Truy cập wp_user >> Sửa.

Huong-dan-doi-mat-khau-va-them-tai-khoan-admin-wordpress tu-phpmyadmin-2

3. Nhập mật khẩu mới >> định dạng MD5 >> Thực hiện.

Huong-dan-doi-mat-khau-va-them-tai-khoan-admin-wordpress tu-phpmyadmin-3

Sau đó bạn đăng nhập với mật khẩu mới.

II. Thêm user quản trị
1. Tiếp tục với bảng wp_user >> Chèn (INSERT).

  • ID — Nhập ID bất kì, quý khách sẽ dùng ID này tại bước 2 và 3.
  • user_login : Tên người dùng.
  • user_pass : Mật khẩu.
    • Chú ý: chọn định dạng MD5.
  • user_nicename:  Nhập tên người dùng.
  • user_email : Email liên kết với user.
  • display_name : Tên hiển thị cho người dùng.
Huong-dan-doi-mat-khau-va-them-tai-khoan-admin-wordpress tu-phpmyadmin-4

>> Bấm thực hiện.

2. Trở lại bảng điều khiển database chọn bảng wp_usermeta >> Chèn (INSERT)

Nhập đủ các giá trị phía dưới => Thực hiện.

user_id : ID khi thêm user ở bước 1.
meta_key : wp_capabilities
meta_value :a:1:{s:13:”administrator”;b:1;}

Huong-dan-doi-mat-khau-va-them-tai-khoan-admin-wordpress tu-phpmyadmin-5

>> Bấm thực hiện.

3. Tại bảng wp_usermeta chọn Chèn (INSERT) 1 lần nữa.

user_id : ID khi thêm user ở bước 1
meta_key : wp_user_level
meta_value : 10

Huong-dan-doi-mat-khau-va-them-tai-khoan-admin-wordpress tu-phpmyadmin-6

>> Bấm thực hiện.

Bây giờ bạn có thể truy cập với người dùng quản trị mới của mình!!

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận